• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Inicjatorzy kampanii


Realizacja kampanii społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM nie byłaby możliwa bez zaangażowania ludzi, którzy z pasją i twórczą inicjatywą podejmują działania na terenie swoich gmin i szkół - to oni są realizatorami kampanii.

Formalnie i
nicjatorem VII edycji kampani jest Instytut Rozwoju Społecznego, non-profitowa organizacja pozarządowa, która od 7 lat współpracuje przy tym projekcie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek".
Warto przypomnieć, że kampania NO PROMIL - NO PROBLEM została po raz pierwszy uruchomiona z funduszy województwa małopolskiego, gdy Pełnomocnikiem Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była pani Marta Mordarska.


Partnerami kampanii są:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek"
Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice

Gmina Wieliczka

Gminy, których przedstawieciele zgłosili akces do tegorocznej edycji kampanii są ujawnione :-) w zakładce "Gminy w kampanii" - dojście na skróty TUTAJ


 
Instytut Rozwoju
Społecznego
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
"Solny Gwarek"
Stowarzyszenie
Moje Krzyszkowice
Gmina Wieliczka