• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Pijanym kierowcom zabierać prawo jazdy

"Rz": Pijanym kierowcom zabierać prawo jazdy

 
fot. Morguefile.com 96 proc. Po­la­ków wy­po­wie­dzia­ło się za na­tych­mia­sto­wym za­bie­ra­niem prawa jazdy re­cy­dy­wi­stom w jeź­dzie po pi­ja­ne­mu – wy­ni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Ipsos na zle­ce­nie MSW.

W badaniu do  któ­re­go do­tar­ła "Rzecz­po­spo­li­ta" brały udział 1002 osoby. 46 proc. jego uczestników uważa, iż policyjne kontrole trzeźwości na drogach są za rzadkie, a tylko 7 proc. - że za częste. W opinii psychologa społecznego prof. Janusza Czapińskiego, do Polaków wreszcie dotarło, że pijani za kółkiem są zagrożeniem i dla nich.

Dużo większa jest akceptacja dla piratów drogowych. 53 proc. badanych to zwolennicy zabierania prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów, przeciwko jest 44 procent.

ed/Rzeczpospolita

22.01.2015, 10:18

w: http://www.fronda.pl/a/rz-pijanym-kierowcom-zabierac-prawo-jazdy,46574.html