• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Młodzież 2013


Ze strony internetowej Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii:

"W dniu 10 marca br. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ogłoszeniu wyników badania zrealizowanego przez Fundację Badania Opinii Społecznej CBOS. Niniejsze badanie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz „dopalaczy” wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje na temat planów życiowych młodych ludzi, między innymi w kontekście radzenia sobie z istniejącą sytuacją na rynku pracy, jak również dane dotyczące poglądów politycznych młodzieży oraz niektórych elementów jej stylu życia."

Zachęcamy do zapoznania się z raportem
"Młodzież 2013" - dojście na skróty TUTAJ

W raporcie:
Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży

Młodzież a szkoła
Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne
Warunki materialne młodzieży kończącej szkoły ponadgimnazjalne
Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków
Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia
Młodzież a substancje psychoaktywne


(Raport można pobrać w formacie pdf TUTAJ)