• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Szkolenia liderów młodzieżowych

W ramach kampanii społecznej No Promil - No Problem zostało przeprowadzonych 50 spotkań z liderami młodzieżowymi ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W zajęciach uczestniczyło w sumie ponad pół tysiąca młodych ludzi. Szkolenia te odbyły się w Wojniczu, Wieliczce, Wiśniowej, Lipnicy Wielkiej, Igołomi, Łukowicy, Lanckoronie, Babicach, Mszanie Dolnej, Skawinie, Alwerni, Gorlicach, Bukownie, Niepołomicach, Radłowie.

Celem spotkań z młodzieżą było ukazanie, że na poziomie lokalnym młodzi ludzie mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje, mają prawo działać i nie być obojętnymi, mogą przeciwdziałać zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego (w szczególności w ruchu drogowym). Zostały im ukazane sposoby, jak mogą zareagować w sytuacjach, gdy życie innych ludzi jest zagrożone.


Ankieta
Na początku każdego spotkania wśród młodzieży została przeprowadzona specjalna ankieta dot. zachowań i reakcji w różnych sytuacjach, w których zagrożone jest czyjeś życie w ruchu drogowym. Na pytania można było odpowiedzieć TAK lub NIE.

Pytania:
 1. Czy wsiadłbyś do samochodu, gdy widzisz/wiesz, że kierowca jest pod wpływem alkoholu?
 2. Czy wg Ciebie osoba, która widząc pijanego kierowcę  dzwoni na policję z prośbą o interwencję postępuje słusznie?
 3. Czy chciałbyś, aby ktoś powstrzymał pijanego kierowcę przed jazdą samochodem, gdybyś wiedział, że za godzinę potrąci bliską Ci osobę?
 4. Czy uważasz, ze masz wpływ na bezpieczeństwo na drogach?

Wyniki ankiety:
Podliczono łącznie 461 ankiet.
 1. Odpowiedź na NIE: 95%
 2. Odpowiedź na TAK: 86%
 3. Odpowiedź na TAK: 98%
 4. Odpowiedź na TAK: 60%


Tutaj możesz ściągnąć plik z wynikami w formacie PDF.

Komentarz do wyników:
Należy przypomnieć, iż ankieta została przeprowadzona na początku spotkania. Jak widać na wykresie, odpowiedzi młodzieży są bardzo wysokie. Jedynie w pytaniu nr 4 o to, czy mają wpływ, odsetek odpowiedzi na tak jest dużo niższy, ale pokazująca, że ponad połowa młodzieży objętej kampanią wiedzą, że są w stanie realnie przeciwdziałać trudnym i niebezpiecznym sytuacjom.

W trakcie spotkania uświadamia się młodzież o potencjalnych skutkach ryzykowanych zachowań na drodze i ukazuje możliwości przeciwdziałania im. W odczuciu trenerów przeprowadzających spotkanie młodzież uświadamia sobie, że wprawdzie świata nie zmienią, ale mają wpływ i mogą reagować na ryzykowne zachowania w ich otoczeniu. Tak więc można przypuszczać, iż gdyby przeprowadzono ponowną ankietę po spotkaniu odsetek młodzieży wierzącej, że maja realny wpływ na bezpieczeństwo publiczne byłby wyższy. Przypuszczenie to potwierdzają także informacje zwrotne od młodzieży oraz ich aktywność na zajęciach czy tworzone prace konkursowe na warsztatach plastycznych.