• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Konferencja dla Ambasadorów

Do przedstawicieli Gmin zostały wysłane zaproszenia na konferencję szkoleniowo-warsztatową. Prosimy Ambasadorów o sprawdzenie, czy pismo dotarło, jeżeli nie, prosimy o informację. Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia wraz z programem konferencji.Szanowna Pani/Szanowny Pan
Ambasador kampanii społecznej
NO PROMIL - NO PROBLEM


Mamy zaszczyt zaprosić Panią na konferencję szkoleniowo – warsztatową inaugurującą VII edycję kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.
Celem dwudniowego spotkania jest przedstawienie Ambasadorom kampanii materiałów i scenariuszy działań dedykowanych do projektu, metod pracy liderskiej w środowisku oraz możliwości wsparcia z naszej strony.
Chcemy wspólnie ocenić możliwości każdej gminy i pomóc w zaplanowaniu przedsięwzięcia, które jest realne do przeprowadzenia w danym miejscu.
Spotkanie rozpoczyna się 26 marca 2014, o godzinie 10.00 w Wieliczce, Motel „Na Wierzynka”, ul. Wierzynka 9.
Będziemy zaszczyceni Pani przybyciem. Gdyby jednak obowiązki przeszkodziły Pani w przyjeździe, prosimy o wskazanie osoby na zastępstwo.
Koszty pobytu, wyżywienia i udziału w konferencji pokrywane są ze środków grantodawcy. Uczestnicy finansują we własnym zakresie jedynie koszty przejazdu.
Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego udziału mailowo lub poprzez wypełnienie formularza na stronie www.bezpromilowo.pl (http://www.bezpromilowo.pl/index.php/formularze/zgloszenie-na-konferencje)

Z poważaniem 
inicjatorzy kampanii
PROGRAM KONFERENCJI
OTWIERAJĄCEJ
VII EDYCJĘ KAMPANII NO PROMIL NO PROBLEM

26 marca 2014 r.
godz. 8.00 - 10.00 - rejestracja uczestników
godz. 10.00 - 10.15 - otwarcie konferencji – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
godz. 10.15 - 11.00 - prezentacja celów i założeń projektu No promil - No problem w 2014r. - prezes Instytutu Rozwoju Społecznego
godz. 11.00 - 12.30 - zajęcia warsztatowe – inicjatorzy projektu
godz. 12.30 - 13.30 - lunch
godz. 13.30 - 16.30 - zajęcia warsztatowe
godz. 16.30 - 17.00 - przerwa kawowa
godz. 17.00 - 19.30 - zajęcia warsztatowe w plenerze
godz. 19.30 - kolacja i zajęcia integracyjne


27 marca 2014 r.
7.00 - 8.00 - śniadanie
8.00 - 13.15 - zajęcia warsztatowe
13.15 - 14.15 - obiad
14.15 - 16.30 - zajęcia warsztatowe
16.30 - 17.00 - wnioski i podsumowanie


Dojazd do motelu - zobacz TUTAJ
Lista osób zakwalifikowanych na konferencję - czytaj TUTAJ


.